Quy trình làm việc

  1. Khách hàng gửi thông tin cho Lam Media 
  2. Lam Media gửi báo giá cho Khách hàng
  3. Khách hàng đặt cọc 50% cho Lam Media trước 2 ngày tiến hàng chụp/ quay
  4. Lam Media tiến hành chụp/ quay cho khách hàng
  5. Ngày hôm sau Lam Media sẽ gửi file thô cho khách hàng chọn
  6. Lam Media nhận file khách hàng chọn và retouch ( thời gian = số ngày chụpx2 ngày )
  7. Lam Media gửi file cho chọn và nhận phản hồi của Khách hàng (tối đa 2 ngày)
  8. Khách hàng duyệt file Lam Media đã chỉnh sửa (tối đa 2 ngày)
  9. Khách hàng chuyển khoản 50% còn lại
  10. Lam Media gửi file sau cùng không có gắn Watermark cho Khách hàng